Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuutetut valitaan vaaleilla. Viimeiset vaalit toimitettiin 2022, jossa valittiin kirkkovaltuutetut vuosille 2023 - 2026. 

Kirkkovaltuuston kokoukseen osallistuvat myös seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia, joihin voi osallistua kuka tahansa  kokouksen asioista kiinnostunut henkilö.

Kirkkovaltuuston kokouksista tiedotetaan täällä verkkosivuilla olevalla kutsulla vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Kokouksen pöytäkirjat julkaistaan täällä verkkosivuilla kokonaisuudessaan vähintään 30 päivän ajaksi, kokouksen jälkeisestä päivästä lukien, lukuun ottamatta henkilön tietosuojaa tai ei julkisia tai salassa pidettäviä asioita. 

Kirkkovaltuuston päättämistä asioista voi valittaa pöytäkirjan mukana olevan oikaisu- ja valitusohjeiden mukaisesti.

Kirkkovaltuuston jäsenet  2023 - 2026

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosille 2023-2024 on Salminen Pekka ja varapuheenjohtaja Tiina Paakki.

Kotiseurakunnan parhaaksi 

Salminen Pekka, puheenjohtaja 

Paakki Tiina,  varapuheenjohtaja 

Eeronheimo Susanna

Gammelin Pertti

Hietanen Lauri

Huusko Marja-Kristiina

Ikonen Anne

Laitamaa Kaisu

Mäki Esa

Mänty Juha

Mäntynenä Mauri

Rannisto-Jolma Heidi

Senbom Leila

Vanha Kalervo

Ylikotila Kai

 

Kirkkovaltuuston varajäsenet 2023 - 2026

1. Maansaari Olavi

2. Kauppi Kaarlo

3. Korva Jaakko