Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuutetut valitaan vaaleilla. Viimeiset vaalit toimitettiin 2018, jossa valittiin kirkkovaltuutetut vuosille 2019 - 2022. 

Kirkkovaltuuston kokoukseen osallistuvat myös seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia, joihin voi osallistua kuka tahansa  kokouksen asioista kiinnostunut henkilö.

Kirkkovaltuuston kokouksista tiedotetaan täällä kotisivuilla ja kirkkoherranvirastossa nähtävällä olevalla kutsulla vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Kokouksen pöytäkirjat julkaistaan kokonaisuudessaan vähintään 30 päivän ajaksi, lukuun ottamatta henkilön tietosuojaa tai ei julkisia tai salassa pidettäviä asioita. 

Kirkkovaltuuston päättämistä asioista voi valittaa pöytäkirjan mukana olevan oikaisu- ja valitusohjeiden mukaisesti.

Kirkkovaltuusto 2019 - 2022


pj. Pekka Salminen
Paavo Eero
Susanna Eeronheimo
Pertti Gammelin
Lauri Hietanen
Marja-Kristiina Huusko
Otto Hytönen
vpj. Anne Ikonen
Erkki Kitkiöjoki
Kaarina Kuusijärvi
Pentti Lakkala
Esa Mäki
Leila Senbom
Kalervo Vanha
Jaakko Korva [9.12.2019 lähtien].

Jäsenet