Häät

Oletteko suunnittelemassa avioliittoa? Tässä ohjeita hääjärjestelyihin Pellon seurakunnassa.

Juhla Jumalan kasvojen edessä

Ensinnäkin: Häät voivat olla itsenne näköinen, pieni tai suuri juhla. Tärkeää on, että teette sen puhtain sydämin, Kaikkivaltiaan kasvojen edessä. Siksi tuntuu hyvältä, että olette valitsemassa kirkollisen avioliittoon vihkimisen pidettiinpä se kirkossa, kotona, luonnon helmassa tai muualla.

Jos mielitte naimisiin kirkossa, kannattaa se varata hyvissä ajoin kirkkoherranvirastosta. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Esteet pitää tutkia

Ennen avioliittoon vihkimistä on toimitettava avioliiton esteiden tutkinta. Sitä voitte käydä pyytämässä kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen avioliittoon vihkimistä. Todistus on voimassa neljä kuukautta. Esteiden tutkinnan voi hoitaa myös ev.lut.kirkon asiointipalvelussa tai lähettämällä pyynnön postitse Oulun aluekeskusrekisteriin, yhteystiedot tästä linkistä.

Ns. kuulutusten yhteydessä seurakunta rukoilee avioliittoon aikovien puolesta. Tällöin olette erityisen tervetulleita jumalanpalvelukseen.

Vihkitoimituksen kulusta sovitaan tarkemmin vihkipapin kanssa ja sitä voidaan myös harjoitella. Vihkivä pappi ottaa teihin yhteyttä häitä edeltävällä viikolla, jolloin voidaan sopia vihkiharjoituksen ajasta ja vihkikeskustelusta.

Sukunimi pitää valita ajoissa

Sukunimi pitää valita hyvissä ajoin. Avioliittoon aikovien on nimittäin ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa. Syynä on se, että sukunimivaihtoehtoja on nimilain (946/2017) uudistumisen myötä tullut lisää. Ellei kumpikin päätä pitää entistä tai ottaa yhteistä sukunimeä niin vaihtoehtoja yksilöllisen sukunimen rakentamiseen voi enimmillään olla jopa 16.

Välttämättömiä kirkolliseen vihkimiseen liittyviä asioita:

 • avioliiton esteiden tutkinta
 • papin, kanttorin ja vihkipaikan varaaminen
 • kaksi todistajaa
 • sormus

Muita häiden järjestelyyn liittyviä asioita:

 • häiden kustannusarvio
 • hääjuhlapaikan varaus
 • vieraslista ja kutsut
 • vieraiden majoituspaikat
 • hääjuhlan ohjelma ja tarjoilu
 • musiikin suunnittelu
 • käsiohjelmat
 • bestman, kaaso, morsiusneidot
 • hääpuvut ja kukat
 • kirkon ja juhlapaikan koristelu
 • kuljetukset
 • valokuvaus
 • häälahjatoiveet

Häämusiikista ja valokuvauksesta

Musiikin valinnassa on suositeltavaa, että vihittävät ottavat hyvissä ajoin yhteyttä seurakunnan kanttoriin. Kun musiikista päätetään, otetaan huomioon vihkiparin toiveiden lisäksi toimituksen jumalanpalvelusluonne.

Häämarssien (tulo- ja menomusiikki) lisäksi valitaan vihkivirsi, joka voi olla esim. avioliittovirsistä tai kiitosvirsistä. Tilaisuudessa voi olla myös musiikkiesityksiä joko laulaen tai soittaen. Kirkossa musiikkivalinnoissa pitäydytään kuitenkin hengelliseen musiikkiin ja valintoja tehtäessä on hyvä luottaa kanttorin ammattitaitoon.

Myös vihkitilaisuuden valokuvauksesta on hyvä sopia etukäteen. Siinäkin pyydetään ottamaan huomioon juhlan arvo ja rauhallinen jumalanpalvelusluonne.

1. Kor. 13: 1, 4-7

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

Pellon seurakunnan morsiuskruunu.
Pellon seurakunnan morsiuskruunu
Häät, hääkimppu maassa. Kuvaaja Tinca Björke/Kirkon kuvapankki.
Kuvaaja Tinca Björke/Kirkon kuvapankki

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa