Apua ja tukea elämään

Seurakunnassa haluamme kulkea ihmisten rinnalla kaikissa elämäntilanteissa. Myös silloin kun tarvitset apua tai tukea.

Erityisesti surussa, yksinäisyydessä tai erilaisten vaikeuksien kohdatessa voi tulla hetkiä, jolloin on tärkeää saada luottamuksellisesti puhua asioistaan. Tällöin voi rohkeasti ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään tai vapaaehtoisiin auttajiin.

Diakoniatyöntekijä on pääsääntöisesti tavattavissa kirkkoherranvirastossa (os. Lapintie 3) arkiaamuisin klo 9-10. Hänen kanssaan voi selvitellä tilanteita, kun elämä on mennyt solmuun.

Myös papeilta voi kysyä keskustelu- ja rukousapua, joko soittamalla tai sähköpostitse. Katso yhteystiedot tästä! Tarvittaessa perustetaan myös sururyhmiä, joihin kutsutaan läheisensä menettäneitä.

Talousapua ja -neuvontaa

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Toimeentulotukea haetaan Kelan kautta. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Seurakunnan diakoniatyöllä on mahdollisuus avustaa akuutissa hätätilanteessa. Taloudellinen apu on pääsääntöisesti kertaluonteista. Tavoitteena on, että avustus auttaa sinut ja perheesi vaikeimman yli, jotta sen jälkeen on helpompi selvitä joko omin voimin tai yhteiskunnan tuella.

Diakoniatyö auttaa, vaikket olisi kristitty tai kuuluisi kirkkoon. Seurakunnan diakoniatyöntekijä keskustelee kanssasi raha- ja velkatilanteestasi. Keskustelua varten on hyvä varata tapaamisaika.

Yhteisöllistä apua - tule mukaan!

Käytännön apua antavat työntekijöiden lisäksi diakoniakylätoimikunnat. Pellossa on 13 kinkereillä valittua diakoniakylätoimikuntaa, jotka kartoittavat kyläläisten tarpeita ja toiveita.

Toimikunnat järjestävät seurakuntailtoja, elojuhlia ja yhteisvastuutapahtumia, jakavat erilaisia tervehdyksiä, sekä käyvät tervehtimässä sairaita ja vanhuksia. Kylätoimikuntien jäsenet ovat kylänsä diakoniatyön yhdyshenkilöitä, jotka tarvittaessa ottavat yhteyttä viranhaltijaan.

Henkilökohtaisen avun lisäksi voi saada virkistystä myös osallistumalla eläkeläisten kerhoihin, seurakuntailtoihin, kirkkopyhiin, retkille ja leireille. Ja kun on itse saanut apua, voi auttaa myös toisia. Kutsumme jokaista mukaan avunantajaksi ja eri palvelutehtäviin.

Esimerkiksi vuosittainen Yhteisvastuukeräys on tärkeä osa Suomen kirkon diakoniatyötä. Pellon seurakunnassa toimikunta suunnittelee ja organisoi keräyksen. Perinteisen listakeräyksen lisäksi järjestetään mm. konsertteja, riemukierroshiihto, laskiaisena perhetempaus ja hernerokkaruokailu, sekä nuorten ideoima yhteisvastuutempaus.

Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua puhelimessa ja verkossa, missä tahansa. Voit ottaa yhteyttä myös omaan seurakuntaasi. Keskusteluapua eri elämäntilanteisiin

Ota yhteyttä:

Diakonissa Riikka Gammelin

Puh: 040 5628321

Email: riikka.gammelin@evl.fi

Terapeutin kosketus. Kuvaaja Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki
Kuvaaja Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki