Pellon seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

 

Seurakunnan toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Pellon  seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätöksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Seurakunnan päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.1. 2024 alkaen. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjojen ja esityslistojen nähtävänä olo

Seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä sähköisessä päätösarkistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 24 kuukautta kokouksesta.

Hallintoelinten esityslistat julkaistaan 5-7 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pöytäkirjat julkaistaan  tarkastuksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa kaksi vuotta.

Jos esityslistasta tai pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista (Julkisuuslaki 621/1999 § 24) kuten:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • valmistelussa oleva asia
  • salassa pidettävä asia

Muutoksenhakukelpoisten päätösten muutoksenhakuaika alkaa, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuaika on joko 21 päivää tai 37 päivää riippuen päätöksestä.

Kirkkovaltuuston kokouspäivätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen julkaistaan seitsemän päivää ennen kutakin kokousta.

Kirkkoneuvoston  kokouspäivätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja kokouksia. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille, joilla on  kokouksessa puhevalta.  kokouksen esityslista  julkaistaan viisi päivää  ennen kutakin kokousta.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2021 - 2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkohallituksen päätöksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä Pellon seurakuntaa koskevista asioista löytyvät kirkkovaltuuston pöytäkirja valikosta

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2019 - 2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Viranhaltijapäätökset 2020 -2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Muut toimielimet, Linkki avautuu uudessa välilehdessäjotka toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa

Seurakunnan valitsemat edustajat eri yhteisöihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Talousarviot ja  talousarvion täytäntöönpano-ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä Linkki avautuu uudessa välilehdessä

TilinpäätöksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä