Hautojen kuuluttaminen

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Pellon seurakunnan kirkkoneuvosto antaa kunnostuskehotuksen, eli kuulutuksen, haudoille säännöllisin väliajoin. Kunnostettuihin määräaikaishautoihin voi ostaa lisäaikaa KL 17 luku 2 § mukaan. Lisätietoja kirkkoherranvirastosta.

Haudan haltijatiedot

Kirkkolaki 17 luku 3 §. Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

Hauta-alueella tulee olla nimetty hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

Kunnostuskehotus haudalle

Kunnostuskehotus annetaan haudoille, joilla hoitovelvollisuus on laiminlyöty ja viimeisestä hautauksesta on kulunut 25 tai yli. Kehotus tiedotetaan haudalle laitettavalla merkillä, jossa omaista pyydetään olemaan yhteydessä kirkkoherranviraston asiakaspalveluun.

Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta-alue vuoden kuluessa kunnostuskehotuksesta sen uhalla, että oikeus hauta-alueesta muutoin julistetaan menetetyksi. Hoitamattomille haudoille on asiasta laitettu kuulutus, jossa pyydetään omaista olemaan yhteydessä kirkkoherranvirastoon. Mikäli kuulutetusta hauta-alueesta ei olla pyydetysti yhteydessä tai hauta-alue on suntion tekemän tarkastuksen mukaan hoitamaton, kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menettämisestä ja hauta-alueen siirtymisestä seurakunnan hallintaan.

Hautojen kuuluttamisesta ja sen tarpeesta

Ohje omaisille

Kuulutetusta hauta-alueesta odotetaan yhteydenottamista. Helpoiten yhteydenottaminen tapahtuu lähettämällä täydennetty lomake osoitteeseen pello@evl.fi tai ottamalle yhteyttä kirkkoherranviraston asiakaspalveluun.

Omaiset voivat pitää hautaoikeuden hoitamalla hauta-alueen itse säännöllisesti. Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti ja muistomerkki sekä mahdolliset reunakivet ovat suorassa. Muistomerkissä teksti näkyy, eikä muistomerkki ole sammalen peitossa. Hoidetulla haudalla ei kasva häiritsevästi rikkakasveja tai puiden ja pensaiden taimia. Kukat hoidetaan kesällä ja kuihtuneet kukat poistetaan. Haudan voi antaa seurakunnalle hoitoon määräajaksi korvausta vastaan. Lisätietoja haudanhoito sivulta.

 

Hautaustointa ohjaavat säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä