Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Pellon  seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätöksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Hallinto

Hiippakunnan tuomiokapitulin tehtäväksi on säädetty tukea ja valvoa seurakunnan toimintaa ja hallintoa. Puitteet löytyvät kirkkolaista ja -järjestyksestä. Oulun hiippakunnan tarjontaa voi seurata sähköisestä uutiskirjeestä Tiennäyttäjä - Ofelaš .

Sidonnaisuusilmoitus

Seurakuntien hallintosäännöt 2024 ohjaavat luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita tekemään sidonnaisuusilmoituksen. Sidonnaisuusilmoituksella tuetaan  julkisen talouden ja toiminnan päätöksenteon avoimuutta ja hyvää hallinnon tapaa.

Hallintosääntö 2024:

Kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa pyydetään antamaan vapaaehtoinen ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamustoimen alkamisesta niistä luottamustoimeen kuulumattomista johtotehtävistään tai luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitusta omaisuudestaan ja muusta merkittävästä varallisuudestaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa luottamushenkilönä. Toimikauden aikana sidonnaisuuksissa tapahtuneet olennaiset muutokset on suositeltavaa ilmoittaa kahden kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vastaava vapaaehtoinen ilmoitus pyydetään kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen alkamisesta seurakunnan johtavilta viranhaltijoilta, joita ovat kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi talouspäällikkö/ - johtaja.

Sidonnaisuusilmoitukset annetaan seurakunnan esittämällä tavalla. Seurakunnalla on käytössä sähköinen ja tietoturvallinen ilmoituspaikka. Sidonnaisuusilmoituksen toimittaminen ei ole edellytys toimimiselle luottamushenkilönä tai viranhaltijana.

Talouspäällikkö pitää sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä, johon talletetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden antamat tiedot sidonnaisuuksista ja ne annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi vuosittain.

Täydennettävä sidonnaisuusilmoitus Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Luottamushenkilöiden valinta

 

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2026.  Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostonjäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan vaalikauden aikana.

Aloitteen tekeminen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloitteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen talous.ylitornio@evl.fi  Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

Toimintaa tukevat tiimit

Pellon seurakunnan toimintaa suunnitellaan työntekijäkokouksissa sekä neljässä tiimissä. Tiimien vastuualueet ovat: diakonia, jumalanpalvelus ja musiikki, kasvatus sekä lähetys ja viestintä. 

Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 

Pellon, Kolarin ja Ylitornion seurakuntien välille on käynnistetty yhtymäselvitys 2023 -2024.

Yhtymäselvitykseen liityviä kokoontumisia käydään eri kokoonpanoin Oulun tuomiokapitulin valitseman yhtymäselvittäjä Heikki Nissisen johdolla. Selvittäjää avustaa Ylitornion seurakunnan talouspäällikkö Pirta Melaluoto.