Hautojen hoito

Haudanhoito on hautaoikeuden haltijan vastuulla. 

Omaisen tehtävänä on hoitaa hauta seurakunnan asettamien suositusten mukaisesti. Suosituksien tavoitteena on pitää hautausmaa vainajia ja omaisia kunnioittavana kohtaamis- ja muistelemisalueena. Hautatoimilaki ohjeistaa seurakuntaa hautausmaan kunnossapidosta. Seurakunnan ja omaisten yhteistyöllä hautausmaat pysyvät viihtyisinä ja arvokkaina alueina ja vain hyvällä yhteistyöllä pystymme kantamaan vastuumme hautausmaiden siisteydestä. Seurakunnan vastuulla ovat käytävät ja muut yhteiskäyttötilat, omaisien vastuulla ovat hauta-alueet ja muistomerkit. Haudanhoitorahasto vastaa sopimusten mukaisesta haudanhoidosta.

Pellon seurakunta luovuttaa omaisten käyttöön hautojen kunnossapitoon tarvittavat välineet ja hoitaa jätehuollon. Seurakunta ei vastaa  sopimuksettomista hautojen kunnossapidosta ja hoidosta. 

Haudanhoitorahasto

Seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa hautojen kunnossapidosta sopimuksen mukaan.  Haudanhoitorahaston sopimuksien sisältöä ja hinnoittelua voidaan tarkistaa vuosittain. 

Seurakunnan hallinnassa on omaisten varoista muodostuva hautainhoitorahasto. Rahasto toimii omakustanteisena ja kirjanpidollisesti ja varojen suhteen erillisenä yksikkönä seurakunnan varoista. Hautainhoitorahasto hoitaa sovittujen hautojen hoitamisen ja kunnossapitämisen. Hautainhoitorahasto tarjoaa kokonaisvaltaista haudanhoitopalvelua, kesähoitoa tai kasteluhoitoa kukille.

Hautainhoitorahasto julkaisee hoitosopimuksen sisällön sovittavaksi vuosittain tai viidelle vuodelle kerrallaan.

 

Verkkokauppa haudanhoitosopimukseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä  cid:image004.png@01DA4961.D268A660  

Tilaa haudanhoitopalvelu kätevästi verkkokaupasta! 

Haudanhoidot voi tilata 26.5.2024 asti.

Vuodelle 2025 haudanhoitosopimukset (myös kasteluhoidot) aukeavat alkuvuodesta ja ovat ostettavissa 30.4.2025 asti.

Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään vuosittain (alkuvuodesta) tieto sopimuksen voimassaolosta.

 

Tarjoamme hautojen hoitoon myös lisäpalveluita, kivien oikaisua/perusteellista kunnostuspalvelua.

Hautainhoitosopimukset

Haudanhoitosopimusmaksut 1.1.2024 alkaen

 

 

Laskutuspalvelulla

Verkkokaupasta

 

Hauta-alueen koosta

riippumaton

1 - 2

hautapaikkaa

3 - 

hautapaikka

Hauta-alueen koosta

riippumaton

1 - 2

hautapaikkaa

3 -

hautapaikkaa

             
Kasteluhoito 1 v. 105,00 €     95,00 €    
Kasteluhoito 5 v. 470,00 €     450,00 €    
             
Kesähoito 1 v. 140,00 €     130,00 €    
Hoitosopimus 5 v.   600,00 € 640,00 €   530,00 € 620,00 €

 

Hautaustointa ohjaavat säännöt ja ohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Haudanhoitorahaston yleiset sopimusehdot (8 §)

  1. Seurakunnalla on oikeus laskea hoidon tasoa tai lyhentää   hoitoaikaa, jos maksettu hoitomaksu ei riitä sovitun hoitotason ylläpitämiseen.
  2. Seurakunta on oikeutettu alentamaan haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentämään hoitoaikaa, jos hautaoikeuden haltija muuttaa haudan asua ilman kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen lupaa siten, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon.
  3. Hoito ei sisällä hautamuistomerkin ja reunakivien oikaisua, ellei niitä ole erikseen sopimukseen lisätty
  4. Hoito ei sisällä muistomerkin ja reunakivien kunnossapitoa
  5. Jos seurakunta alentaa haudan hoitotasoa tai lopettaa hoidon kesken sopimuskauden, muutoksesta on ilmoitettava sopimuksen tekijälle
  6. Seurakunta ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt