ARKKUALBA

Historia

Suunnittelu käynnistyy

Kirkkoneuvosto antoi 28.5.2008 § 111 vs. talouspäällikön tehtäväksi kutsua koolle muutamia paikkakunnan taide-, kudonta- ja tekstiilialan ihmisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan arkkualbaa.

Kokouksessa keskusteltiin väreistä, materiaaleista, tekniikoista ja siitä, että värien tulee sointua Pellon kirkon senhetkiseen sisustukseen. Aiheessa tulisi ilmetä paikallisuus eli Tornionlaakso.

Arkkualban kooksi suunniteltiin 1,90 m x 3,20 m.

Elämänvirtaa ylöspäin

Eri ehdotusten jälkeen Anne Syväniemi teki hahmotelman arkkualbasta. Reunoilta arkkualba on luonnon valkoinen, keskellä on väylää kuvaava sinisävyinen alue, jonka reunoilla on kaloja (lohi). Sinisen sävyn alueella ja kaloissa on alttaritaulun sävyjä.

Anne Syväniemi totesi, että hahmotelmassa kuvataan jokea, joka aukeaa ylöspäin, samoin kalojen koko kasvaa ylöspäin. Tämä kuvastaa myös elämänvirtaa, joka ei pääty kuolemaan vaan avautuu ja jatkuu.

Taina Ranta selosti tekniikkaa, jolla arkkualba toteutetaan. Työ tehdään kutomalla ja ompelemalla. Sinertävä alue on loimumaalaustekniikalla kudottu. Sen päällä oleva virta on luonnon raakasilkkiä, joka on kiinnitetty vanukirjonnalla.

Todettiin, että kutominen ja loimumaalaus on sen verran vaativaa työtä, ettei sitä voida tehdä talkootyönä.

Viimeistely talkootyönä

Taina Ranta suoritti kutomisen ja Anne Syväniemi loimumaalauksen sekä Anne-Maj Harju tikkaustyöt ja materiaalien hankinnan. Lopulliseen viimeistelytyöhön osallistui useampia ihmisiä. Kaikki työvaiheet on tehty talkootyönä. Arkkualba valmistui keväällä 2009.

 

Käyttö ja säilytys

Arkkualba laitetaan arkun päälle ennen siunauksen alkua ja otetaan siunauksen jälkeen pois. Arkkualban päälle ei aseteta kukkalaitetta eikä kukkia.  Arkkualba on kirkkokohtainen kirkkotekstiili, joka on suunniteltu Pellon kirkkoa varten.

Arkkualbaa säilytetään seurakuntasalin seinällä olevalla ”orrella” minkä yli arkkualba laitetaan riippumaan ja päälle laitetaan suojakangas.

Arkkualba asetettu arkun päälle Pellon kirkossa. Kukkia portailla.
Arkkualba