EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Velvollisuus kertoa tietojen kirjaamisesta

Perjantaina 25.5.2018 tuli voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jonka mukaisesti rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin.

Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisteriin kirjatun oikeudet

Kun henkilötietoja on kirjattu, Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojesi oikaisemista, tietojen täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se henkilökohtaisesti Pellon seurakuntaan.

Pyynnön tekijän on todistettava henkilöllisyytensä silloin kun hän toimittaa pyynnön käsiteltäväksi. Sen jälkeen asiakirja välitetään toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle.

Tietosuojavastaavat

Pellon seurakunnan tietosuojavastaavina toimivat kirkkoneuvoston 11.3.2019 tekemällä päätöksellä Oulun aluerekisterikeskuksen tietosuojavastaaviksi nimetyt henkilöt:

Pellon kirkkoherranviraston osoite: Lapintie 3, 95700 Pello.