Pellon kinkeripiirit

Pellon seurakunnassa on kaikkiaan 13 kinkeripiiriä. Ne ovat saaneet nimensä kylien mukaan.

Jokivarressa ja järvien rantamilla

Kinkeripiirejä ja niiden merkitystä on kuvattu Pellon seurakunnan vuosien 2015-2021 puitesuunnitelmassa Uskon ja rakkauden yhteisö.

Asiakirjan mukaan kinkeripiiri-kylät jakaantuvat jokivarren kyliin (Juoksenki, Turtola, Pello, Jarhoinen) sekä järvikyliin (Orajärvi, Saukkoriipi, Konttajärvi, Ruuhijärvi, Rattosjärvi, Lampsijärvi, Raanujärven Ylipää, Lankojärvi ja Sirkkakoski).

Kinkeripiirit mielikuvakartalla

Helppo tapa muistaa kinkeripiirit on nähdä ne mielikuvakartalla Pellon kunnan tiestön varteen sijoitettuna. Päätiet nimittäin muodostavat K-kirjaimen.

Pystyviivan kylät (5) löytyvät valtatien 21 ja Väylän varresta. Ne ovat etelästä pohjoiseen lueteltuina Juoksenki, Turtola, Pello, Lempeä-Orajärvi sekä Naamijoki-Jarhoinen.

Meltaukseen johtava tie on K-kirjaimen ylempi vinoviiva. Sen varrella on neljä kylää. Ne ovat Saukkoriipi, Konttajärvi, Ruuhijärvi (Ruuhivaara) sekä Rattosjärvi.

K-kirjaimen alempi vinoviiva johtaa Rovaniemelle Raanujärven kautta. Lankojärven eteläpuolelta kulkevan vanhan tienvarren mukaisessa järjestyksessä kylät ovat Lankojärvi (Matinlompolo), Sirkkakoski, Lampsijärvi sekä Raanujärven Ylipää.

Suuret, keskikokoiset ja pienet

Kinkeripiireille ei ole määritetty täsmällisiä rajoja. Pellon nykyiset postinumeroalueet kuitenkin kattavat ne varsin hyvin.

Pellon postinumeroalue on väestöltään kinkeripiireistä ylivertainen. Sinne on keskittynyt yli 2.000 asukasta. Luvussa on myös Lempeän ja Saukkoriipin väki.

Turtola, Juoksenki ja Lankojärvi ovat suurehkoja 150-300 asukkaan alueita. Konttajärvellä, Sirkkakoskella ja Orajärvellä on väkeä noin 100 henkeä kussakin.

Rattosjärvi on pienin alle 50 asukkaallaan. Muut alueet eli Naamijoki-Jarhoinen, Ruuhivaara sekä yhdistetty Lampsijärvi-Ylipää ovat pienehköjä noin 80 hengen yhteisöjä.

Seurakunta on läsnä myös kylillä

Aikaisemmin useissa kinkerikylissä on toiminut myös kouluja. Pääosa kinkeripiirin nimeä kantavista alueista kuuluu Pellon Elinvoimaiset kylät -verkostoon ja niissä on kyläseura, -yhdistys tai -toimikunta.

Silloin kun mahdollista, seurakunnan toimintaa järjestetään kylän yhteisissä tiloissa. Ne voivat olla kylätaloja, urheilu- tai nuorisoseuran tiloja tai vastaavia. Tapahtumia järjestetään myös kodeissa.

Kylätapahtumien yhteyshenkilönä seurakunnan puolelta on diakonissa Riikka Gammelin.

Piirros kinkeripiireistä. K kirjaimeen on sijoiteltu 13 punaista taloa (kinkeripiirit) ja joki jossa 3 kalaa.
Piirros: Riikka Kataja.