Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakunnassakin tarvitaan strategiaa

20.9.2021 11.37

Strategiatoimikunnan työskentely on viimeistelyä vaille valmis. Vielä on mahdollisuus kommentoida!

Pellon seurakunnan edellinen strategia eli puitesuunnitelma on laadittu vuosille 2015 - 21. Vuoden 2020 lopulla käynnistettiin strategiatoimikunnan työskentely ja nyt, kun on kokoonnuttu noin kerran kuussa, alkaa hyvinkin näyttää siltä, että uusi puitesuunnitelma vuosille 2022 - 28 valmistuu ihan kelvollisena ja ajallaan. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan uuden suunnitelman tulee olla valmis tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Jossain vaiheessa koronan tuomat rajoitteet ja aikataulujen muutokset saivat epäilemään työskentelyn sujuvaa etenemistä, mutta näin jälkikäteen ajatellen prosessi on jo sinällään ollut oikein antoisa ja juuri sopivasti elämän makuinen. Tosin alkuperäinen toive siitä, että toimikunnan intensiivityöskentelyn lisäksi olisi ollut useampia keskustelu- ja työstämistapaamisia jäi haaveeksi. Toki olisi ollut mahdollista toteuttaa eri vaiheissa nettikyselyitä, mutta tuollainen mekaaninen ja kasvoton kommentointi ei välttämättä olisi antanut parasta mahdollista sisältöä tällaiseen syvälliseen, pitkälle katsovaan suunnitteluun. 

Syyskuun alkupuolella oli sitten sitäkin mukavampaa päästä yhteisen pöydän ääreen, kasvotusten. Seurakunnan "iltakoulussa" olivat koolla luottamushenkilöt ja työntekijät. Yhdessä tutustuttiin strategiaprosessiin ja jo valmiina olevaan sisältöön. Hyvää keskustelua ja rakentavaa palautetta oli ilo kuulla. Taas kerran vahvistui luottamus yhteen tulemisen ja yhteistyön voimaan! Tuon tapaamisen pohjalta on hyvä jatkaa puitesuunnitelman viimeistelyä. Ja tuon tapaamisen pohjalta on ennen kaikkea hyvä jatkaa seurakunnan valoisaa ja aktiivista matkaa huomiseen! 

Yhteisessä tapaamisessa kirjattiin ylös (kaikkiaan kolme pitkää sivullista!) keskeisiä ajatuksia seurakunnan valo- ja varjopuolista, joista tässä alla vain lyhyt kooste.

Jos haluat kertoa omia ajatuksiasi tai mielipiteesi Pellon seurakunnan vahvuuksista, huolenaiheista ja mahdollisuuksista, niin voit lähettää sähköpostia pellonseurakunta@evl.fi tai nimettömänä kotisivujen yhteydenottolinkin kautta. 

 

Vahvuutemme;

Yhteisöllisyys ja talkoohenki

Aktiiviset seurakuntalaiset

Ihmisläheisyys

Seurakuntamyönteisyys

Hyvä yhteistyökyky

Hyvät yhteistyöverkostot

Hyvä sijainti Jokivarren yhteistyölle

Vahvat hengelliset juuret

Evankeliumia pidetään esillä

Ehtoollinen ja yhteys

Monipuolinen toiminta

Huomioidaan kaiken ikäiset

Tavoitetaan ja kutsutaan

Kuunnellaan toiveita ja tarpeita

Toimivat, siistit kiinteistöt

 

Huolenaiheemme;

Jäsenmäärä ja ikärakenne

Taloudelliset resurssit supistuvat

Kylien toiminta hiipuu

Yksinäisyys, syrjäytyneisyys

Vapaaehtoisten määrä vähenee

Jaksaminen ja sitoutuminen

Maallistuminen

Nuorten osallistuminen

Seurakunnan imago?

Työntekijöiden jaksaminen

Työn kuormittavuus

Pienillä resursseilla paljon toimintaa

Muutosvastarinta

Muutosta ei nähdä mahdollisuutena, vaan uhkana

 

Mahdollisuutemme;

Yhteistyön lisääminen

Naapuriseurakuntien, kunnan ja järjestöjen kanssa  

Seurakuntalaisten osallisuus

Vapaaehtoistyön arvostus

Työntekijät seurakuntalaisten tukena

Digitalisaatio

Tavoittavuus laajenee

Tekninen osaaminen ja viestinnän taidot Joistain kiinteistöistä luopuminen

Jalkaudutaan sinne, missä ihmiset ovat

Olemme osa maailmanlaajaa kirkkoa

Meidät tunnistaa rukouksesta ja lähimmäisenrakkaudesta

Rakennetaan siltoja