Uutiset

Uutislistaukseen

Muutoksia seurakunnan hallinnossa

Seurakunnan virallinen ilmoitustaulu on avattu osoitteessa Pellonseurakunta.fi. Ilmoitustaulu on otsikon Päätöksenteko alla.

Uusi kirkkolaki, kirkkojärjestys ja hautaustoimilaki uudistavat seurakunnan toimintaa. Lait ovat tulleet voimaan 1.7.2023.

Lainsäädännön muutokset ovat johtaneet tarpeeseen päivittää seurakunnan hallinnollisia säädöksiä. Uudet toimintaa ohjaavat päivitetyt säännöt tulevat voimaan 1.1.2024 ja ne löytyvät seurakunnan verkkosivuilta alkuvuoden aikana.

Pellon seurakunnan kirkkoherran viran täyttö on rauennut. Virka voidaan laittaa uudelleen hakuun vuoden kuluttua, syksyllä 2024.

Seurakuntapastori Jane Fagerström Torniosta aloittaa Pellon vt. kirkkoherrana 1.12.2023 ja virkamääräys tehtävään päättyy 30.4.2024.

15.11.2023 14.17