Uutiset

Uutislistaukseen

Kolarin, Pellon ja Ylitornion seurakuntien yhtymäselvitys

Kolarin, Pellon ja Ylitornion seurakuntien kirkkovaltuustojen pyynnöstä Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
määräsi istunnossaan 17.8.2023 rekisterinjohtaja Heikki Nissisen selvttäjäksi valmistelemaan
lähtökohtaiseti Kolarin, Pellon ja Ylitornion seurakuntien muodostaman seurakuntayhtymän perustamista
sekä laatimaan perussäännön ja omaisuusluttelon. Taustalla on seurakuntien yhteinen huoli toiminnan ja
talouden turvaamisesta kirkon perustehtävän hoitamisessa.

Kirkkojärjestyksen 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan tuomiokapituli voi määrätä yhden tai useamman
selvittäjän valmistelemaan seurakuntajaon muuttamista tai seurakuntayhtymän perustamista, muuttamista
taikka lakkauttamista ja tekemään siitä ehdotuksen. Selvittäjällä on oikeus tutkia seurakuntien ja
seurakuntayhtymien toimintaa, hallintoa ja taloutta koskevia asiakirjoja sekä saada niiden viranomaisilta
apua tehtävänsä suorittamiseen. Selvittäjä antaa tuomiokapitulille ehdotuksensa ja selvityksessä kertyneet
asiakirjat.

Jotta selvittäjän voisi parhaalla mahdollisella tavalla perehtyä seurakuntien tilanteeseen, järjestetään
jokaisessa Tornionlaakson seurakunnassa tapaamisia seurakuntalaisten, työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden kanssa. Tilaisuuksissa on ensisijaisena tavoitteena kuulla läsnäolijoiden ajatuksia
seurakuntien nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä samalla esitellä mahdollista
seurakuntayhtymän perustamista ja käydä siitä avointa keskustelua.

Selvittäjä tapaa seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä viikolla 43, jolloin info‐ ja
keskustelutilaisuuksia järjestetään seuraavasti:

Ylitorniolla 24.10. työntekijät klo 14‐16 ja luottamushenkilöt klo 17‐19

Kolarissa 25.10. työntekijät klo 14‐16 ja luottamushenkilöt klo 17‐19

Pellossa 26.10. työntekijät klo 14‐16 ja luottamushenkilöt klo 17‐19

Kaikille seurakuntalaisille avoimet info‐ ja keskustelutilaisuudet järjestetään seurakunnittain marraskuussa
myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina.

9.10.2023 12.00