Seurakuntavaalit banneri ja teema vuonna 2022.

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 20. marraskuuta 2022. 
Ennakkoäänestysaika on 8.-12.11.2022. Tarkemmat tiedot äänestyspaikoista ja äänestysajoista ilmoitetaan ennen vaaleja.  

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

  • Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus.
  • Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää

Kuka voi olla ehdokas?

Ehdokkaaksi vaaleissa voi asettua konfirmoidut Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Ehdokkaana voi olla vain oman kotiseurakuntansa vaaleissa.

Mistä vaaleissa valitut päättävät?

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät monista merkittävistä seurakunnan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Seurakuntien luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat myös kirkon ylimmän päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan.

Kuinka asetun ehdolle?

  • Seurakuntavaalien ehdokasasettelu alkaa keväällä 2022. Lisää tietoa päivitetään sivulle.
  • Vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen ja asettaa seurakuntavaaleissa ehdokkaita.
  • Ehdokasrekrytointivaihe on maalis-syyskuussa 2022.
  • Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022.

Tästä voit ladata ohjeita vaaliehdokkaaksi asettumiseen ja valitsijayhdistyksen perustamiseen:

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus

        Seurakuntavaalit.fi sivulta lisää tietoa.

Tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu päättyy
15.9.

Ennakkoäänestys
8.–12.11.

Vaalipäivä
20.11.  

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022