Kirkon vaalivuosi 2020

Kirkossa toimitetaan kaksi tärkeää vaalia vuonna 2020.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit järjestetään tiistaina helmikuun 11 päivänä 2020. Pappis- ja maallikkojäsenet ja pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Pellossa 15 maallikkoäänestäjää

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntayhtymissä äänioikeutettuja ovat seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.

Erilliset vaalikokoukset

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu koolle. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa.

Sekä pappisjäsenten ja -edustajien että maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon.

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Ehdokasasettelu on päättynyt marraskuun 15 päivänä 2019.