Kirkon vaalivuosi 2020

Kirkossa toimitetaan kaksi tärkeää vaalia vuonna 2020.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit järjestetään tiistaina helmikuun 11 päivänä 2020. Pappis- ja maallikkojäsenet ja pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Pellossa 15 maallikkoäänestäjää

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntayhtymissä äänioikeutettuja ovat seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.

Erilliset vaalikokoukset

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu koolle. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa.

Sekä pappisjäsenten ja -edustajien että maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon.

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Ehdokasasettelu on päättynyt marraskuun 15 päivänä 2019.

 

Kirkolliskokousvaalit 2020: Oulun hiippakunnan tulokset

 

Kirkolliskokousvaalit toimitettiin 11.2.2020. Oulun hiippakunnan alustava vaalitulos on valmistunut.

Kirkolliskokoukseen on valittu seuraavat henkilöt kaudelle 1.5.2020 - 30.4.2024:

Valitut maallikkoedustajat aakkosjärjestyksessä:

Heikkinen Arja
Kaisanlahti Janne
Kippo Hannu
Nivala Juha
Okkonen Tuula
Parpala Marianna
Savela Antti
Taskila Matti

Valitut pappisedustajat aakkosjärjestyksessä:

Hautala Jukka
Niemelä Pauli
Palmu Pasi
Pesonen Niilo
Pitkänen Katariina

Tulokset ovat alustavia ja vahvistamattomia. Vaalilautakunnat vahvistavat vaalien tulokset 17.2.2020.

Kirkolliskokoukseen valitaan kaikkiaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.

Lisätietoja:

https://evl.fi/kirkolliskokousvaalit