Kirkkoneuvoston esityslista 28.10.2019

Esityslistan liitteet

Liite KN7 §101

Liite KN7 §106

Liite KN7 §107

Liite KN7 §110

Liite KN7 §117