Pellon seurakunnan hallinnon pöytäkirjat

Seurakunnan hallinnon pöytäkirjat julkaistaan internetissä pdf-tiedostoina noudattaen seuraavia periaatteita:

  1. perhe-elämää ja henkilökohtaisia tietoja koskevia asioita ei kirjata internetpöytäkirjoihin,
  2. muissa kuin henkilövalinnoissa internet-pöytäkirjojen pykälät julkaistaan ilman (toimielimen ulkopuolisten) henkilöiden nimiä,
  3. internet-pöytäkirjat julkaistaan ilman liitteitä,
  4. kaksi vuotta vanhemmat pöytäkirjat poistetaan internetistä, ja
  5. palkka-asioiden käsittelyä ei julkaista internet-pöytäkirjoissa.

Kirkkoneuvoston päätös § 135 / 2007 ja § 78 / 2008

Kirkkovaltuuston kokoukset 2020

Kirkkovaltuuston maalliikkojäsenten vaalikokous pöytäkirja 11.02.2020

 

Kirkkovaltuuston esityslistat 2020

 

Kirkkovaltuuston kokoukset 2019

Kirkkovaltuusto 21.01.2019

Kirkkovaltuusto 29.4.2019

Kirkkovaltuusto 09.12.2019