Pellon seurakunnan hallinnon pöytäkirjat

Seurakunnan hallinnon pöytäkirjat julkaistaan internetissä pdf-tiedostoina noudattaen seuraavia periaatteita: (1) perhe-elämää ja henkilökohtaisia tietoja koskevia asioita ei kirjata internetpöytäkirjoihin, (2) muissa kuin henkilövalinnoissa internet-pöytäkirjojen pykälät julkaistaan ilman (toimielimen ulkopuolisten) henkilöiden nimiä, (3) internet-pöytäkirjat julkaistaan ilman liitteitä, (4) kaksi vuotta vanhemmat pöytäkirjat poistetaan internetistä, ja (5) palkka-asioiden käsittelyä ei julkaista internet-pöytäkirjoissa. Kirkkoneuvoston päätös § 135 / 2007 ja § 78 / 2008