Uutislistaukseen

Vuodenvaihteen katsaus

30.12.2020 11.23

Katja Saarikoski aloittaa seurakuntapastorina.

Uusi seurakuntapastori

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Katja Saarikoskelle virkamääräyksen Pellon seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 1.1. - 31.12.2021.

Muita vuodenvaihteen mietteitä Pellon seurakunnasta

 

 

Vuodelle 2020 oli asetettu tavoitteita ja suunniteltu:

 • eheä, tasainen työskentelyrytmi hallintoon ja toimintaan (vuoden 2019 järkytysten jälkeen)
 • puitesuunnitelman laatiminen vuosille 2021 – 2027
 • yhteistyön syventäminen Ylitornion, Pellon ja Kolarin seurakuntien kesken

 

Ei tullut tasaista vuotta, vaan tuli korona:

 • opittiin kriisinhallintaa ja epävarmuuden sietämistä
 • nopeaa reagointia ja tiedottamista muuttuvien tilanteiden ja ohjeiden tulvassa
 • puitesuunnitelman laatimista siirrettiin vuodella, ja sen oheen päätettiin tehdä kiinteistöstrategia, eli laaja selvitys ja suunnitelma kiinteistöjen ylläpidosta, peruskunnostamisesta ja mahdollisista kiinteistöistä luopumisesta
 • henkilöstölle ja luottamushenkilöille tehtiin yhteistyö- ja rakennemuutoskysely, jonka tulos oli myönteinen kolmen seurakunnan välisen yhteistyön jatkamisen, ja jossain määrin myös syventämisen, suhteen

 

Toiminta ei lamautunut, mutta muutti muotoaan moneen otteeseen:

 • osittain etäyhteyksillä toimivaksi
 • kirkon työhön sitoutuneiden työntekijöiden sydän koki kolauksen sen mahdottomuuden edessä, että jumalanpalveluksia jouduttiin kevään aikana viettämään ilman läsnäolevaa seurakuntaa
 • kesäkuussa saatiin taas nähdä tutut kasvot kirkon penkissä ja kuulla yhteinen vahva veisuu
 • koronapandemian suhteen tilanne elää edelleen, eikä vielä tiedetä, millainen tulee olemaan uusi vuosi ja ”uusi normaali”

 

Se, mikä ei ole muuttunut, on halu palvella ja vastata seurakuntalaisten tarpeisiin:

 • Yhdessä on kysyttävä, käytämmekö resursseja parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin; mikä on välttämätöntä, syvää ydintä ja aarretta ja mitä sen esillä pitämiseen tarvitsemme? Mikä on sellaista, mistä voimme luopua ilman, että menetämme jotain ainutlaatuisuudestamme?
 • kaikki tärkeätkään asiat eivät ole mitattavissa: seurakuntayhteyden ja osallisuuden keskiössä ollaan hyvän Jumalan kasvojen edessä tavallisina ihmisinä: niin luottamushenkilöt, työntekijät kuin vapaaehtoiset ja aivan jokainen seurakuntalainen

 

 

Vuonna 2021:

 • on katsottava pitkälle tulevaisuuteen, vaikka edetä voi vain askel kerrallaan
 • pienen seurakunnan on osattava tehdä yhteistyötä; sekä sisäisesti että kunnan ja muiden toimijoiden ja naapureiden kanssa – tarpeen mukaan niin toiminnallisesti kuin rakenteellisestikin
 • Ylitornion seurakunta on pyytänyt Pellon ja Kolarin seurakuntia mukaan yhtymäselvitykseen ja yhteistyön kehittämiskeskusteluihin sekä pyytänyt Oulun tuomiokapitulia nimeämään selvityshenkilön Ylitornion, Pellon ja Kolarin seurakunnille seurakuntayhtymäselvityksen tekemistä varten. Näiden kysymysten äärellä Pellon seurakunta on vuonna 2021.