Uutislistaukseen

Oulun hiippakunta muistaa surussamme

9.10.2019 21.16

Osanoton ilmaus tuomiokapitulin kollegiolta ja työyhteisöltä.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ja työyhteisö ovat ilmaisseet lämpimän osanottonsa kirkkoherra, rovasti Aino Pieskän kuoleman johdosta.

Muistosanat on julkaistu Oulun hiippakunnan verkkosivulla 4.10.2019.