Uutiset

Uutislistaukseen

Ilmoitus

Vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta

Liite 11
Vaalilautakunnan pöytäkirja 6/2022

Ilmoitus

vaalipöytäkirjan nähtävillä olosta

Pellon seurakunnan vaalilautakunta on vahvistanut seurakuntavaalien 2022 tulokset kokouksessaan 20.11.2022.

Pöytäkirja vaalien tulosten vahvistamisesta valitusosoituksineen on nähtävillä seurakunnan kirkkoherranvirastossa/seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina 20.11.–28.12.2022.

Paikkakunta  20.11.2022

Pellon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Mauri Huusko

Tämä ilmoitus on ollut nähtävänä 20.11.–28.12.2022 välisen ajan seurakunnan ilmoitustaululla.

Puheenjohtaja Mauri Huusko

22.11.2022 13.47