Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit

Tiedoksi: Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Virallinen kuulutus on annettu Meän Tornionlaakso -lehdessä 25.8.2022 sekä Pellon kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Pellon seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19

Pellon seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Lapintie 3, 95700 Pello.

 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, Lapintie 3, 95700 Pello.

 

 

Pellon seurakunnan vaalilautakunnan puolesta puheenjohtaja Mauri Huusko

26.8.2022 10.23