Ristiäiset

Ristiäiset eli kaste perustuu Jeesuksen käskyyn: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:19-20)

Ristiäisissä vanhemmat sitoutuvat yhdessä seurakunnan kanssa huolehtimaan lapsen kristillisestä kasvatuksesta. Näin lapsi saa elämäänsä parhaat eväät.

Kaste on kirkon toinen sakramentti. Se on pyhä toimitus, jonka avulla Jumala jakaa rakkauttaan meille ihmisille. Uskonpuhdistajammekin mukaan Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.

Meillä Suomessa lapsista kastetaan n. 65 prosenttia. Lapsikasteen tulisi tapahtua ilman tarpeetonta viivytystä, mielellään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä, sillä kasteen jälkeen kirkkoherranvirasto lisää pienokaisen tiedot väestörekisteriin.

Lapsi voidaan kastaa kirkon jäseneksi, kun ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. Uskonnonvapauslain mukaisesti lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä. Jos näin ei tapahdu, voi lapsen huoltajana toimiva äiti vuoden kuluessa lapsen syntymästä yksin päättää lapsen kastamisesta.

Kastejuhlan paikaksi sopii erinomaisesti kirkko, seurakuntatalo tai oma koti. Käytännön järjestelyistä, kuten kasteen ajasta ja paikasta tulee sopia kirkkoherranviraston välityksellä tai suoraan kastepapin kanssa.

Kastemalja. Kuvaaja Pertti Mannelinen/Kirkon kuvapankki.
Kuvaaja Pertti Mannelinen/Kirkon kuvapankki